PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

Místa konání

PONEC – divadlo pro tanec
Husitská 24A / 899, Praha 3
www.divadloponec.cz
mapa

Divadlo provozované občanským sdružením Tanec Praha zahájilo činnost v září 2001. Je koncipováno jako otevřený divadelní prostor pro nezávislou tvorbu, prioritně taneční. Jeho dramaturgie i provoz soustavně věnují pozornost současnému tanci a tanečnímu divadlu i jejich přesahům do ostatních žánrů. Ponec se snaží choreografům vytvářet po léta chybějící profesionální zázemí. Podporuje jednotlivé projekty a skupiny poskytnutím prostorového a technického zázemí pro tvůrčí realizaci a reprízy.


Alfred ve dvoře
Františka Křížka 36, Praha 7
www.alfredvedvore.cz
mapa

Divadlo je provozované občanským sdružením Motus od roku 2001. Poskytuje domov pro živé umění, platformu, kde se veřejnost setkává s tvorbou nezávislých umělců. Sdružení dává prostor tvůrcům, kteří k umění přistupují nově, překvapivě a pod neobvyklým úhlem pohledu. Vytváří divadlo v uvozovkách – performance, diskuze, workshopy a další kreativní počiny – a iniciuje aktivity související nejen s divadlem, ale také s obecným kulturním rozvojem otevřené, demokratické společnosti.


Divadlo Archa
Na Poříčí 26, Praha 1
www.archatheatre.cz
mapa

Divadlo Archa bylo slavnostně otevřeno v roce 1994. Svou výjimečnou dramaturgií, inovativními projekty přesahující umělecké žánry i nadstandardním technickým zázemím si Archa nejen v České republice získala pověst významné progresivní scény. Divadlo Archa nemá stálý soubor. Archa pracuje na principu produkčního domu, který poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních divadelních, tanečních či hudebních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů.


Experimentální prostor NoD
Dlouhá 33, Praha 1
http://nod.roxy.cz/
mapa

V rámci dramaturgie Experimentálního prostoru NoD jsou prezentovány projekty českého nezávislého a autorského scénického umění, a to napříč všemi žánry od činoherních inscenací přes taneční a nonverbální divadlo po projekty s žánrovým přesahem. Společným jmenovatelem jednotlivých inscenací je experiment, inovace a progresivita.


Studio ALTA
U Výstaviště 21, Holešovice, Praha 7
www.altart.cz
mapa

ALT@RT je od roku 2007 provozovatelem Studia ALTA, které se postupně přetransformovalo z divadelní zkušebny na komorní divadlo. Ve Studiu ALTA se podařilo vytvořit skutečně otevřené divadelní prostředí, které nepodléhá jedné umělecké osobnosti. Studio ALTA průběžně spolupracuje s výraznými skupinami či jednotlivci v oboru nového divadla. Činnost ALT@RT zahrnuje mimo provoz divadla a zkušebny i organizaci festivalů, seminářů, pohybových kurzů a koprodukční zabezpečení divadelních a tanečních projektů.

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty