PONEC - divadlo pro tanec TANEC PRAHA TANEC DĚTEM ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA M4m - M for mobility

Divadlo pro tanec

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Představení pro děti, Dětské studio divadla Ponec, festival TANEC PRAHA DĚTEM, projekt Tanec školám

Festival českého současného tance a pohybového divadla

M4m - M for mobility

O festivalu

Festival Česká taneční platforma patří ke kvalifikovaným a zahraničními experty vyhledávaným festivalům, na kterém dostávají prostor k prezentaci čeští (a s českými tanečníky či prostory spolupracující) umělci z oboru současný tanec a pohybové divadlo.

Pro umělce jde o jedinečnou šanci, jak zaujmout dramaturgy a producenty ze zahraničí a regionů, pro diváky poskytuje festival možnost ukázat během velmi krátkého období ta nejzajímavější česká taneční díla vzniklá za uplynulý rok.

Posláním festivalu je zprostředovat českým umělců kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a přispět tak k navázání hlubší spolupráce (mezinárodní turné, účast na festivalech, workshopech atd.).


Z historie

Občanské sdružení Tanec Praha začalo tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. Česká taneční platforma začala nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Duncan Centra (1994), na dalších 5 let se stala profilovou akcí města Hradec Králové s názvem "Entrée k Tanci" a u příležitosti valného zasedání IETM (Plenary Meeting of International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se definitivně vrátila do našeho hlavního města s cílem využít prostor nově rekonstruovaného divadla Ponec a k další každoroční prezentaci české taneční moderny zahraničním partnerům i domácímu publiku. Kromě scény divadla Ponec, se festival v Praze konal dále například v divadlech Alfred ve dvoře, Duncan Centre, NoD Roxy, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Archa, Studio ALT@ aj. Česká republika se stala prvním státem z bývalého východního bloku, který tuto přehlídku udržel v její každoroční kontinuitě.

Tanec Praha provozuje divadlo Ponec, pořádá festivaly současného tance a pohybového divadla a koordinuje projekty určené pro děti a projekty podporující mobilitu umělců.
Tanec Praha, nno | Orgány | Výroční zprávy | Kontakty